Együtt- vagy különnevelő intézményt érdemes választani értelmi fogyatékosság esetén?

A kislányomat enyhe értelmi fogyatékossága miatt vizsgálta a szakértői bizottság. Az javasolták, hogy együttnevelésben tanuljon, így a körzetes általános iskolába írattam be. Sajnos az első év végén csak iskolalátogatási igazolást kapott, mert lemaradt a társaitól. Mit tegyek, vajon a különnevelésben nem éri majd kudarc?

Kedves Gyöngyvér!

Aggodalomra semmi ok, ezt néhány információ segít tisztázni. Az értelmi fogyatékosság esetében az intellektuális teljesítmények jelentős mértékben az átlag alatt maradnak, (IQ 70-75, vagy kisebb) ez együtt jár az alkalmazkodási képességek sérülésével is. Az Ön kislánya enyhe értelmi fogyatékos tanulók  általános  iskolájának  kerettanterve szerint kell, hogy tanuljon, bármelyik iskolába jár is. Így a követelmények ugyanazok az együttnevelő, és a különnevelő intézményben egyaránt. Úgy gondolom, hogy a gyermeke egyéni fejlesztési tervét kérje el, emellett a tankönyvei alapján beszélje át a tanítóval, milyen tantervi követelményeket várnak el a kislányától. Esetleg felmerülhet az is, hogy normál tanterv szerint oktatják, és ezt a követelményt nem tudja majd teljesíteni. A fentiek fényében könnyebb átlázni, mi legyen a következő lépés.

Hangok kiejtésének gyakorlása óvodáskorban

Hat éves kislányom szeptemberben kezdi az iskolát. Minden hangot tud már mondani, de még sokszor hibázik. Nyáron nem lesz logopédia az óvodában. Hogyan tudok vele otthon gyakorolni?

Kedves Iván!

Alaposságra és gondoskodásra vall, hogy kislánya beszédét ilyen nagy figyelemmel követi. Biztosan hamar használni kezdi majd a már megtanult hangokat, ha a megfelelő módon gyakorolnak.

Aggódnia semmiképpen nem kell, hiszen több iskola előtt álló gyermeknél előfordul még, hogy pár hangot másikkal helyettesít beszéd közben. Az nagyon jó, hogy már az összes hangot tudja ejteni, biztosan sokat dolgoztak rajta év közben a logopédussal. 

Amikor a gyermekek már megtanulták a hangot, eleinte még spontán beszéd közben továbbra is rosszul használják. Ennek az az oka, hogy még nem automatizálódott a megtanult hang. Az automatizálódást úgy lehet elősegíteni, hogy irányított helyzetben a gyermek figyelmét az adott hangra irányítva olyan szavakat, később mondatokat mondatunk vele, amiben benne van a gyakorolt hang. Ha ezt rendszeresen játsszák – naponta, vagy hetente kétszer-háromszor –az adott hang könnyebben épül a beszédbe. Ha a gyakorlások alkalmával már jól megy lányának az adott hang ejtése, finoman lehet neki szólni a gyakorláson kívül is, amikor esetleg rosszul ejtette azt. Tapintatosan, és bátorítóan próbálják meg felhívni a figyelmét a hibás ejtésre, és mindig bíztassák a szó helyes ejtésének megismétlésére! Ha ez sikerült, érdemes megdicsérni őt.

Remélem nyár végére kislánya beszéde tiszta lesz, és a még nem beépült hangokat is tisztán fogja ejteni beszéd közben!

Nehezen megy az olvasás

Második osztályos fiamnak nehezen megy az olvasás. A tanító néni nem aggódik, de a környezetünkben többen igen. A logopédiai felmérés szerint csak kisebb elmaradással küzd, ami otthoni gyakorlással javítható. Hogyan tudnék én segíteni? Miket kéne gyakorolni?

Kedves Kitti!

Lelkiismeretességre vall, hogy aggódik fia olvasási teljesítménye miatt. Ebben az életkorban valóban nagy különbségek mutatkozhatnak a gyermekek olvasási teljesítményében. Vannak, akik már regényeket olvasnak, mások akadozva, szinte szótagolva tudják csak olvasni a rövid szövegeket is. Az, hogy a logopédus nem talált nagy eltérést, jó hír.

Igaza van azonban abban, hogyha problémát lát, azzal érdemes mielőbb foglalkozni. Érdemes tudnia, hogy olvasási zavart csak az olvasástanulási szakasz lezárulása után lehet megállapítani, amit egyes szakemberek második, mások harmadik osztály végére tesznek. Ezt megelőzően olvasási nehézségről beszélünk. Ebben az időszakban a betűtanulási folyamat zajlik, ami ha nem lenne megfelelő, a logopédus kiszűrte volna. Az olvasás technikáját leginkább sok-sok olvasással lehet javítani. Ez rengeteg gyakorlással jár azoknál, akiknek ezen a területen nehézségei vannak. A legjobb, ha gyermekének minden nap van alkalma hangosan olvasni. Az olvasás gyakorlásával tehát rengeteget tehet fia érdekében. Érdemes olyan szövegeket választani erre a célra, aminek a tartalma érdekli őt, és érdekes róla később is beszélgetni. Mindig hangosan olvasson a gyermek. A betűméret legyen nagyobb, a sorok pedig távolabb egymástól, hogy a követés könnyebb legyen. Gyakorlás során érdemes hagyni, hogy megküzdjön a gyermek a hosszabb szavak kiolvasásával is, javítani akkor érdemes, ha valamit rosszul olvasott fel, és nem javította magát, tovább haladt. Ilyenkor se árulja el neki a szót, hanem bátorítsa a szó, vagy mondat újbóli felolvasására! Ha fiának nehezen megy, hogy megértse az olvasottakat, akkor pár mondatonként érdemes megállni. Ilyenkor kérdezzen tőle olyat, amit az olvasottak alapján már tudnia kéne. Ha nem megy, bíztassa a válasz megkeresésére, de ekkor már magában is olvashatja a szöveget.

Érdemes lehet a gyakorlást olyan helyzetekbe is belecsempészni, amikor játéknak veszi a gyermek, például az étlapról ő olvassa fel a családnak a választási lehetőséget, vagy a vásárolt termékek címkéjén keressen meg egy-egy információt, esetleg olvassa ő az esti mesét. A legjobb, ha a gyermek is kedvét leli a gyakorlásban és sikerélményhez juttatja, ami sokat lendíthet az olvasás okozta frusztráció leküzdésében is.

Még egy év az oviban

Kisfiam márciusban tölti be a hatodik életévét. Az iskolaérettségi vizsgálaton mégis azt javasolták, hogy maradjon még egy évet óvodában. Nem lesz ebből később hátránya, hogy ennyivel fiatalabb gyerekekkel fog egy osztályba járni?

Kedves Ibolya!

Az iskolaérettség megállapítása valóban sokszor nehéz ügy. Sok szempontú, több területre kiterjedő vizsgálatokkal dolgoznak a szakemberek, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal tudják megállapítani a gyermekek iskolaérettségét. A vizsgálati eredményeken kívül egyéb tényezőket is számításba vesznek, ilyen például a gyermek életkora is.

Az iskolakezdés minden gyermek számára nagy kihívást jelent. Egyesek könnyebben, mások nehezebben veszik az előttük álló akadályokat. S az, hogy kinek mi a nehézsége, nagyon különböző lehet. Valakinek a kortársaival való kapcsolat, másoknak a kötelesség, vagy a tananyag, esetleg a fáradtság, túlterheltség jelenti a legnagyobb kihívást. Az, hogy gyermeke kicsit idősebb lesz az osztálytársai többségénél, nem feltétlenül jelent gondot, ugyanúgy megtalálhatja köztük a barátait, kialakíthat jó kapcsolatokat, és játszhat velük felhőtlenül a tanításon kívüli időszakban is. Azt javaslom, kerüljék el, hogy az iskolaérettség hiánya mellett megkezdje az első osztályt, és ezzel sorozatos kudarcélményhez jusson, ami sok esetben a részképességek fejlesztésével csökkenthető, vagy elkerülhető.

Nagyon jó, hogy gyermeke vizsgálaton vett részt. Az óvodában töltött plusz egy év nagy ajándék lehet neki, sokszor látjuk, hogy mennyit számít egyeseknek ez az időszak. Biztosan fog járni fejlesztésre, ahol megfelelő segítséget kap majd az elmaradt területek fejlesztésében. Lehetséges, hogy pont ez járul majd hozzá ahhoz, hogy az iskolát szívesen, az előtte álló kihívásokra felkészülten, megfelelő figyelemi kapacitással, feladattudattal, magabiztosan kezdhesse meg. 

Súlyos diszlexia és diszgráfia esetén mit lehet tenni?

Ötödik osztályos unokaöcsémnél súlyos diszlexiát, diszgráfiát állapítottak meg a kerületben. További vizsgálatok előtt áll, ami biztosan meg fogja majd erősíteni ezt a diagnózist. Érdemes másik iskolába vinni addig is, amíg megszületnek az eredmények, hogy ősszel tiszta lappal induljon?

Kedves Márta!

Unokaöccse tanulási nehézségei alapvetően nem függenek össze az iskolával, habár kétségtelen, hogy a támogató környezet, a fejlesztőpedagógus, logopédus jelenléte segíti a problémák kezelését. Azt tanácsolom, hogy mindenképpen várják meg az újabb vizsgálatok eredményét. A vizsgálatok végén megszülető szakértői vélemény javaslatokat foglal majd magában arra vonatkozóan, hogy milyen foglalkozásokra van szüksége a gyermeknek, illetve milyen nevelési-oktatási intézményben tudja folytatni tanulmányait. A szakember ezt személyesen is meg fogja majd beszélni a szülőkkel, és igyekszik a lehető legjobb megoldást javasolni.

Beilleszkedési problémák esetében mi segíthet?

14 éves fiamnak beilleszkedési problémái vannak. Tud ebben a szakszolgálat segíteni?

Kedves Ildikó!

Keresse bátran problémájukkal a pedagógia szakszolgálatot. A fővárosi intézményekben felkészült szakemberek dolgoznak, akik nevelési tanácsadás keretében hatékony segítséget tudnak nyújtani. Fontos, hogy a lakóhelyük szerinti, vagy a gyermek nevelési-oktatási intézménye (iskola) szerinti nevelési tanácsadóba jelentkezzenek! Valószínűleg több alkalomról lesz szó, amelyek között minden bizonnyal lesznek szülői konzultációk, illetve a fiával folytatott foglalkozások, vagy terápiás órák is. Javasoljuk, hogy beszéljék meg előtte gyermekükkel, hogy tervezik, hogy segítséget kérnek. A sikerességet nagy mértékben segíti, ha az érintett motivált, és maga is akarja a változást.