Beszédészlelési lemaradás

Óvodás kisfiamnál beszédészlelési elmaradást állapított meg a logopédus. Javasolt otthoni gyakorlást, kaptunk pár gyakorlatot. Szeretném itt is megkérdezni, hogy milyen feladatok segítik a beszédészlelés fejlesztését, miket játszhatunk otthon? Szeretném, ha minél játékosabb és sokszínűbb lenne otthon a gyakorlás.

 

Kedves Zsófia!

Nagyon örülök, hogy ilyen lelkesen és sokszínűen, a játékosságot szem előtt tartva szeretné megvalósítani az otthoni gyakorlást, ezt mindenképpen támogatom!

Bizonyára olyan feladatokat javasolt a logopédus, melyek egyénre szabottak, és amelyekre a legnagyobb szüksége van gyermekének, mindenképpen legyenek ezek a gyakorlatok a napi rutin részei! A beszédészlelés valóban az egyik olyan terület, ami játékosan, hosszas előkészületek nélkül, sokszor más tevékenység közben is jól fejleszthető, ezért jól beépíthető a mindennapokba a gyakorlás. Egy alkalommal csak annyit érdemes gyakorolni, amennyit a gyermek különösebb erőfeszítés nélkül elbír, a kifárasztás nem célja az otthoni gyakorlásnak. Könnyen játszható, beszédészlelés fejlesztését célzó játék például az ismétlés. A gyermeknek ilyenkor meg kell ismételnie azt, amit Ön mond, legyen az szó, nehezebb szó, suttogott szó, szókapcsolat, szósor, mondat, vagy akár értelmetlen hangsor. Biztosan észreveszi majd, hogy valamelyik esetleg könnyebben, más viszont nehezebben megy a fiának, érdemes annak a gyakorlására utána több időt fordítani. Jó játék az is, hogy mindig két szót mond egymás után, a fiának pedig el kell döntenie, hogy egyformák voltak-e vagy nem. A gyakorlás során érdemes hangzásban egyre közelebb álló hangsorokkal játszani. Szintén egyszerűen kivitelezhető játék, hogy mond szavakat, amiről aztán a gyermekének el kell döntenie, hogy volt-e benne egy bizonyos hang, vagy megmondania, hogy hol hallotta azt (szó elején, végén, vagy a szó közben/nevében). Nagyon szokták szeretni a gyerekek azt is, amikor hangonként hallanak egy szót és ki kell mondaniuk egyben, vagy ha ez már jól megy, fordítva is lehet játszani, hogy ő mond egy szót hangokra bontva és Önnek ki kell találnia, hogy mi az. A szótagolás is fejlesztő hatású, csakúgy, mint az egyre hosszabb mondatok ismétlése, vagy a különböző szempontok szerinti szógyűjtés. 

Rengeteg játék lehetőség van tehát a beszédészlelés fejlesztésére, érdemes kipróbálni őket!