Hangok kiejtésének gyakorlása óvodáskorban

Hat éves kislányom szeptemberben kezdi az iskolát. Minden hangot tud már mondani, de még sokszor hibázik. Nyáron nem lesz logopédia az óvodában. Hogyan tudok vele otthon gyakorolni?

Kedves Iván!

Alaposságra és gondoskodásra vall, hogy kislánya beszédét ilyen nagy figyelemmel követi. Biztosan hamar használni kezdi majd a már megtanult hangokat, ha a megfelelő módon gyakorolnak.

Aggódnia semmiképpen nem kell, hiszen több iskola előtt álló gyermeknél előfordul még, hogy pár hangot másikkal helyettesít beszéd közben. Az nagyon jó, hogy már az összes hangot tudja ejteni, biztosan sokat dolgoztak rajta év közben a logopédussal. 

Amikor a gyermekek már megtanulták a hangot, eleinte még spontán beszéd közben továbbra is rosszul használják. Ennek az az oka, hogy még nem automatizálódott a megtanult hang. Az automatizálódást úgy lehet elősegíteni, hogy irányított helyzetben a gyermek figyelmét az adott hangra irányítva olyan szavakat, később mondatokat mondatunk vele, amiben benne van a gyakorolt hang. Ha ezt rendszeresen játsszák – naponta, vagy hetente kétszer-háromszor –az adott hang könnyebben épül a beszédbe. Ha a gyakorlások alkalmával már jól megy lányának az adott hang ejtése, finoman lehet neki szólni a gyakorláson kívül is, amikor esetleg rosszul ejtette azt. Tapintatosan, és bátorítóan próbálják meg felhívni a figyelmét a hibás ejtésre, és mindig bíztassák a szó helyes ejtésének megismétlésére! Ha ez sikerült, érdemes megdicsérni őt.

Remélem nyár végére kislánya beszéde tiszta lesz, és a még nem beépült hangokat is tisztán fogja ejteni beszéd közben!

Hangunk és beszédünk

Ma már elterjedt, a köztudatban is megjelent igazság, hogy testünk egészségére fontos odafigyelnünk. Ezt sokféleképpen tehetjük, például egészséges táplálkozással, életmódunk megfelelő kialakításával, testmozgással. Mindezeknél azonban jóval kevesebb szó esik a hangunkról, melyet minden nap használunk, kiszolgál minket, társas kapcsolatainkat meghatározza. Munkánk során és privát kapcsolatainkban is természetesnek vesszük meglétét. A telefonok elterjedésével a hang szerepe még nagyobb lett, hiszen gyakran az egyetlen információközvetítő szerepét látja el, tekintetünk, gesztusaink sem segítik értelmezését. Mindezek ellenére a hanghigiénéről, a hangunkra való odafigyelésről, vagy az azzal való törődésről kevés szó esik.
Napjainkra már kutatások sora bizonyítja, hogy megítélésünkben nagy szerepe van a hangunk keltette benyomásnak. A hangunk kifejez minket: másodlagos nemi jelleg, személyiségjegyként tartjuk számon, érzelemkifejező eszköz, munkaeszköz, az éneklés alapja, és nem utolsó sorban kommunikációs eszköz, a beszéd alapja. A folytatás olvasása →