Iskolai teljesítménnyel kapcsolatos nehézségek kezelése

Egy nyolcadikos fiam van, aki tanulási zavara (diszlexiája) miatt egyre jobban szorong az iskolában, már nem csak olvasás és írás órákon, hanem más tanórákon is. Szeretném, ha pszichoterápiában részesülne, és amíg az állapota nem változik, addig csak magántanulóként teljesítené a tankötelezettségét. Szülőként kérhetem-e, és mire számíthatok?

Kedves Imola!

Magántanuló lehet egy tanuló a jogszabály szerint szülői kérésre is. A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét. A magántanulót – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról. 

Azon tanulók számára, akik tanulmányaikat szülői kérésre teljesítik magántanulóként, az iskola nem köteles felkészítő foglalkozásokat biztosítani. Azt azonban nem zárja ki jogszabály, így az iskola sem tilthatja meg, hogy a tanuló magántanulói státusza ellenére a tanórákon (vagy azok egy részén) részt vegyen. Arra azonban fel kell hívnom a figyelmet, hogy ebben az esetben a magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra (is).