Miért fontos a megfelelő légzéstechnika kialakítása?

SZÜLŐI KÉRDÉS:

Kamasz gyermekemnek beszédtechnika órát javasolt a dráma tanár a helyes légzéstechnika elsajátításához. Van ennek értelme? Miért lenne gond a fiam légzésével?

Kedves Zoltán!

Valóban nem magától értetődő, de a beszéd- és a légzéstechnika mégis remekül kiegészíti egymást. Hogy miért? Érdemes tudni, hogy miközben a beszédtechnika tanulása rendkívül hasznos, ugyanakkor az elnevezés túlmutat a nevén, a légzéstől önmagunk kifejezéséig mindent magába foglal. A beszédtechnika oktatás mindig a helyes légzéstechnika tanításával, és javításával indul. Így válik természetessé, hogy a gyermek a beszédhez szükséges levegőmennyiséget megfelelően be tudja osztani. Talán így már jobban érthető az összefüggés.

Nézzük meg kicsit közelebbről, hogyan történik a légzéstechnika tökéletesítése. Légzésünk akaratunktól függetlenül működik, és három fázisból: a belégzésből, a néma kilégzésből és az azt követő szünetből áll. Az élettani légzéssel ellentétben a beszédlégzést szándékosan is befolyásolhatjuk. Ilyenkor a három fázis ritmusa megváltozik, a belégzés gyors és rövid lesz, a kilégzés pedig hangos és tervezett, a szünet változó idejű. A légzés folyamatában különböző izomcsoportok vesznek részt. Van akinek a rekeszizmai, másoknak a mellkasi izmai, megint másoknak a vállövi izmai fejtenek ki erőt légzés közben, és nem egyszer az is tapasztalható, hogy ezek közül egyszerre több is dolgozik légzés közben.  Beszédtechnika órán a vegyes mélylégzést sajátítja el a gyermek, amely a rekesz- és mellkasi légzés kombinációját segít begyakorolni. A gyors, mély belégzésre és a kényelmesen adagolt kilégzésre ez a technika a legalkalmasabb.

A helyes légzéstechnika elsajátítása sok apró lépésből épül fel, meglepő lehet, de ide tartozik a megfelelő testtartás kialakítása is. A beszéd során a helyes levegővétel megtanulása rendkívül fontos, ez mindig hangtalan, és a szájon, illetve az orron át egyszerre történik. A rossz légzéstechnika okozza például azt is, hogy beszéd közben kapkodó, és hangos a levegővétel. A légzéstanulás legfeljebb néhány hónapnyi gyakorlás után már a beszéd természetes részévé válik, és a későbbiekben is bármikor könnyű felfrissíteni a tanultakat.

 Fotó: Mait Jüriado