Mikor és hogyan kaphatnak felmentést diszkalkuliás gyerekek?

Szülői kérdés:

Középiskolás gyermekem diszkalkuliás, és jó ideje fejlesztésre jár. Milyen könnyítést kérhetünk számára az érettségi vizsgán?

Kedves Zalán! 

Azoknak a sajátos nevelési igényű diákoknak, akik számolási nehézségekkel birkóznak, és megfelelő ideje járnak fejlesztésre, szerencsére komoly esélyük van arra, hogy jól vegyék a vizsgahelyzetek akadályait. A szülők, a tanító, a matematikatanár, az osztályfőnök és a terápiát végző szakember (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus) egytől egyig kulcsszerepet tölt be a gyermek fejlődésében, hiszen a támogató környezet képes megerősíteni a gyermek a biztonságérzetét, és önbizalmát a matek tanulásban.

A gyerekek a dicséretek hatására szárnyakat kapnak és a vizsgahelyzetekre is képesek felkészülni. A sok gyakorlás meghozza gyümölcsét, gyermekünk odáig is eljuthat, hogy már nem lesz szüksége rá, hogy a teljes értékelés alól felmentsék, elegendő számára az időkedvezmény, vagy az eszközhasználat biztosítása. Ez természetesen megsokszorozza esélyeit a szakmaválasztásban, a munka világában, és a későbbi életében is.

Ha a gyermek számára a felmentés jelenti a segítséget, érdemes tudni, hogy a matematika osztályozás alóli mentességet a diszkalkuliás gyerekek számára a Szakértői Bizottság adja meg. Ez a feltétele, hogy gyermekünk a matek helyett más tárgyat választhasson érettségi tárgyként. A mentesség abban az esetben lehetséges, ha már a középiskolai tanulmányok idején is érvényes volt. Amennyiben gyermekünk lassabban fejlődik, mint várnánk, érdemes annak is utánajárni, hogy a középiskolái környezet kellőképpen támogató-e számára!

Fotó: Judy Baxter