Meddig jár az ápolási díj?

A gyermekem súlyosan és halmozottan fogyatékos kisfiú. Otthon kapja meg a neki járó ellátást, a gyógypedagógus heti 20 órában jár hozzá. Én ápolási díjat kapok utána. Kérdésem, hogy ezt meddig kaphatom, mert dolgozni szeretnék és akkor a gyermekemet szeretném intézménybe járatni.

Kedves Tünde!

A jogszabályban az alábbiak olvashatók: az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy számára biztosítható, jövedelemtől független pénzbeli ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet nem tudnak folytatni.

Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül. Ugyanez érvényes, ha köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha a köznevelési intézményben eltöltött idő a kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot (átlagosan 5 óra) nem haladja meg. A köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.