Mi állhat a hibás artikuláció hátterében?

Nagycsoportos lányom az idén kezdett logopédiára járni.  Egy hónap után a logopédus azt javasolta, hogy menjünk el hallásvizsgálatra és GMP felmérésre, mert szerinte észlelési probléma áll a hibás artikuláció hátterében. Ez mit jelent? Miből áll egy ilyen vizsgálat?

Kedves Jolán!

Jó hallani, hogy nagycsoportos kislányával foglalkozik logopédus, célszerű, hogy a hanghibák javítása megtörténjen az iskolakezdés idejére. 

Mint sok más területen, az artikuláció terén is igaz, hogy nagyon különbözőek a gyerekek. Sőt, még ugyanazon kiejtési hiba hátterében is más-más okok állhatnak. Éppen ezért a fejlesztés hatékonysága érdekében a hibás ejtés mögött álló okok feltárása nagyon fontos. A halláscsökkenés lehetőségét minden esetben érdemes kizárni, különösen akkor, ha a hibás artikuláció oka vélhetően a feldolgozás folyamatára vezethető vissza. Az, hogy van-e halláscsökkenés, mára már egyértelműen diagnosztizálható, arról viszont kevesebben tudnak, hogy a hibás artikuláció hátterében úgynevezett beszédészlelési probléma is állhat, ami sokaknál beszédértési elmaradással is társul. Ez a beszéd észlelésének és feldolgozásának nehezítettségét okozza, és fennállása esetén érdemes fejleszteni ezt a területet. A beszédmegértés ugyanis többlépcsős folyamat. A hallás az alapja, amit a beszédészlelés követ, de ezen a szinten még nem kapcsolódik jelentés a hallott hangsorhoz, csupán azok felismerése és azonosítása történik. Ezt követi a beszéd megértése, a tartalom feldolgozása.

A GMP teszt, melyet Gósy Mária dolgozott ki, éppen a percepciót, azaz a beszédészlelést és beszédértést vizsgálja, minden bizonnyal ezért javasolta a logopédus. Segítségével nem csupán az állapítható meg, hogy van-e a gyermeknek elmaradása ezen a területen, hanem az is, hogy az milyen típusú és súlyosságú. A teszt olyan részfolyamatokat vizsgál, melyek a magyar nyelv hangzó és írott formájának elsajátításához is szükségesek, így a sikeres iskolai teljesítményhez létfontosságúak. A teszt során a beszédészlelés és –értés szintjeihez több vizsgálat is kapcsolódik, ugyanis a beszédészlelés és beszédmegértés folyamata is további részfolyamatokra bontható. 

Bíztatom, hogy menjenek el a logopédus által javasolt vizsgálatokra, a logopédiai terápia szempontjából minden bizonnyal hasznos. Nem beszélve arról, hogy ezek a területek nagyon jól, sokszínűen fejleszthetőek, amit minél korábban érdemes elkezdeni. Remek, hogy szükség esetén még az iskolakezdés előtt lesz erre lehetőség!