Mikor érdemes elvégeztetni a diszkalkúlia vizsgálatot?

A fiam Tamás ötödikes, gyors tempóban dolgozik matematika órán az iskolában, de sok hibát vét. Sajnos nem megy neki a matematika, leginkább hármasai vannak. Hallottam, hogy van olyan diszkalkulia vizsgálat, amely segít feltárni a számolási problémát, és kizárja a tudáshiányból fakadó teljesítményromlást. Érdekelne, hogy milyen feladatokat használnak a vizsgálatban? Nem matematika feladatokat?

Kedves Éva!

A diszkalulia vizsgálatok nem a tantárgyi tudást, és az osztályfokon elvárt ismereteket mérik fel, hanem azokat a képességeket, amelyek szükségesek a számoláshoz. Vannak a diszkalkulia vizsgálatban olyan feladatok, amelyek hasonlítanak egy-egy matek feladathoz, de itt a gyógypedagógus szakemberek azért adják a tanulónak, mert jól jelzik, hogy miként képes a diák a hallott és a látott információkat összekapcsolni. Ilyen pl. a diktált számok, műveletek leírása, illetve a leírtak felolvasása. A számjegy-számnév egyeztetésére, vagy a kimondott számnevek felismerésére adottak a természetes számkörökben, a figyelmi hibákat is jelezhetik. Verbális-vizuális ingerek feldolgozásának hibáira utal az, hogyha mást ír, mint amit kimond, illetve mást olvas, mint amit leír a diák.  A számoláshoz szükséges a jó szintű tájékozódás. Így vizsgálják a szakemberek, hogy a térben, síkban (füzetében), a saját testén miként ismeri fel az irányokat, mennyiségeket, a kézmozdulata mennyire határozott, automatikus. Mennyiségi relációk és helyiértékek szóbeli és írásbeli alkotása, a számok helyi értékének praktikus ismerete a pénzhasználattal analóg.  Az elemi számfogalmak tízes körben való ismerete, illetve a fejben végzett műveletek jelzik az észlelés szintjét, azt, hogy a mennyiségek növekedését, csökkenését megérti-e a kliens, illetve azt is, hogy szüksége van-e sajátságos számolási technikákra. Nem véletlen, hogy a vizsgálatokban hangos gondolkodás módszerével dolgoznak. Sok, számokat vagy számneveket tartalmazó feladat az emlékezetet vizsgálja, és az információ-átrendezési képességgel kapcsolatosan ad képet. 

Aki diszkalkuliás, más típusú hibákat vét, és másként gondolkodik, mint az, aki lemaradt, vagy elakadt a tananyagban. A vizsgálatban ezért lényeges a produktum elemzésével a hibaprofil felállítása.