Két hang együttes gyakorlása logopédián. Jól van ez így?

SZÜLŐI KÉRDÉS:

Ötéves gyermekem szeptember óta logopédiára jár. Végre megtanulták a „k” hang helyes ejtését, most viszont újra a „t”-vel együtt gyakorolják, amit korábban helyette mondott. Nem értem, miért jó ez? Nem fog visszaesni és újra „t” hangot mondani a „k” helyett?

Kedves Délia!

Aggodalomra semmi ok, éppen ellenkezőleg, az Ön által említett gyakorlat arról tanúskodik, hogy a gyermek szépen halad a gyakorlással! Hogy pontosabban is érthető legyen, miért, tekintsük át röviden a logopédiai foglalkozások menetét! A hangok helyes ejtését minden gyermek a saját tempójában tanulja meg. A logopédussal először önmagában gyakorolják a hang ejtését, aztán magánhangzókhoz vagy mássalhangzókhoz kapcsolva szótagokban rögzítik. Ezután következnek a szavak, az összetett szavak, majd pedig mondatok ismétlésével válik egyre gördülékenyebbé az adott hang ejtése. Ezeket utánmondással, később emlékezetből elmondott szöveg, vers, majd spontán beszéd formájában gyakorolja a gyermek.

Lássuk, miért van jelentősége a helyesen és a helytelenül ejtett hangok együtt gyakorlásának? Amikor a „k” és a „t” hangot hallás után már jól meg tudja különböztetni egymástól a gyermek, könnyebben tudja helyesen használni őket a spontán beszéd során is. Így még nagyobb biztonsággal tanulja meg a helyes kiejtést. Természetes, hogy ez eleinte nehézséget okoz, egy-egy szó kimondása előtt megtorpanhat a gyermek, de a kitartás kincset ér! Hamar megtanulja a beszédében is könnyedén ejteni mindkét hangot. Ha a fejlesztő ennél a gyakorlatnál tart a gyermekkel, akkor ez azt jelenti, hogy szépen fejlődik és a nagyobb kihívást jelentő feladatokra is készen áll! Úgyhogy, csak így tovább!