FPSZ Székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátás

A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátás bemutatása

Intézmény neve, címe: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat székhelyén működő szakértői bizottsági feladatellátás

Budapest, 1077 Izabella utca 1.

Telefon: +36(1) 203-8497

E-mail cím: info.biz@fpsz.net

Nyitva tartás: H-P: 8-16

Vezető: Metzger Balázs általános főigazgató-helyettes, aki a jogszabályok szerint e feladatellátást önállóan vezeti.

Intézmény típusa: pedagógiai szakszolgálat

Szakszolgálati tevékenység típusa: megyei szintű szakértői bizottsági tevékenység

Intézményünk megalakulása: 2013. szeptember 1-jével megalakult a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban FPSZ), amelynek megalakulása egybeesett a Fővárosi 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság megszűnésével, a székhely és a telephely szétválásával. A jelen cím alatt működő egykori telephely utódszervezete e jelen feladatellátás.

Feladat-ellátási kötelezettségünk 2014. szeptember 1-jétől:

Működési körzet: Budapest IV., VI., VII., XIII., XV., XVI. kerülete

Munkatársaink

Szakalkalmazottak:

  • gyógypedagógusok
  • pszichológusok
  • vállalkozási szerződés alapján gyermekpszichiáter

 

Pedagógiai munkát segítő munkatársak:

  • 1 fő pedagógiai asszisztens
  • 1 fő szakszolgálati titkár

Az itt dolgozó szakember kollégák jól képzett, több diplomás, többen szakvizsgázott, tapasztalt szakemberek.

Intézményi tevékenység, feladatellátás

A jogszabályok alapján megkülönböztetünk országos, megyei és tankerületi szakértői bizottsági feladatvégzést. Feladat ellátási helyünk megyei szintű tevékenységet takar. Itt a súlyosabb problémák diagnosztizálása történik, mely a sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos. Tevékenységünket új vizsgálatok esetén a korai fejlesztés kapcsán történő (3 éves kor alatt) vizsgálatokat kivéve megelőzi intézményünkön belül a tankerületi szakértői bizottsági vizsgálat, melyet, amennyiben ott felmerül a sajátos nevelési igény, megyei szinten folytatunk, kiegészítő vizsgálat történik.

Tevékenységünk részletesebben

A tankerületi szakértői bizottságok szakmai működésének koordinációja. Ez a tevékenység a feladatellátás keretein belül azokat a tagintézményeket érinti, melyek az ellátási kötelezettség körébe esnek.

Főigazgató-helyettesi tevékenységen belül a teljes szakszolgálati intézmény szakértői bizottsági tevékenységének koordinációja.

A vizsgálati tevékenységre vonatkozóan

A háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata.

Kiegészítő vizsgálat végzése, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a szakértői vélemény elkészítése és kiadása,

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése.

Másfél évesnél fiatalabb gyermek esetén neurológiai vélemény birtokában a vizsgálattól el lehet tekinteni.

 

A szakértői vizsgálat team-munkában történik, orvos – pszichológus – gyógypedagógus végzi a szakértői bizottsági tevékenységet, elkészíti a szakértői véleményt. Feltárja az aktuális státuszt a differenciáldiagnosztika szempontjainak figyelembevételével. Sajátos nevelési igény fennállása esetén a bizottság javaslatot tesz a korai gondozásra, vagy óvodai, iskolai elhelyezésre, integrált, vagy szegregált formában, esetlegesen magántanulóságot javasol. Kijelöli a gyermek ellátását biztosító intézményt, megállapítja a sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos többletjogokat. (habilitációs/rehabilitációs foglalkozások, óraszám, szakember, segédeszközök, mentesítések).

A szakmai team a szülőt közösen tájékoztatja a javaslatról, a további történésekről, az elhelyezési, fejlesztési lehetőségekről. Választ ad a kérdésekre, segítséget nyújt az esetleges dilemmák eldöntésében, szakmai és jogszabályi tájékoztatást nyújt.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség esetén is a szakértői véleményben ismertetik a többletszolgáltatási lehetőségeket.

 

Az intézmény fontos feladata a tájékoztatás. Speciális szaktudásunk és a köznevelés rendszerében lévő speciális helyzetünk miatt nagyon sok szakember, szülő kér tőlünk tanácsot, mely részben konkrét problémákra, részben köznevelési strukturális kérdésekre vonatkozik.

A kliensek profilja

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat e feladatellátása hasonló a megyei szintű szakértői bizottsági tagintézményekéhez. Az ellátási kötelezettségbe tartozó kerületek tankerületi szakértői bizottságában megvizsgált, további vizsgálat céljából, ill. sajátos nevelési igény vélelme miatt az ide irányított gyermekek vizsgálata történik.

A sajátos nevelési igény érintett alkategóriái: az értelmi fogyatékosság, autizmus spektrum zavar és egyéb pszichés fejlődési zavar.

A szakértői bizottság klienseinek profilja változó. A gyermekek törvényes képviselőjükkel/szüleikkel együtt érkeznek vizsgálatra, többségében egyszeri találkozás után, a törvény által meghatározva, 1-2-3 év múlva felülvizsgálaton újra történik találkozás.

A felülvizsgálati kötelezettség a jelenlegi jogszabályok szerint 16 éves korig tart. De természetesen bármikor, bármilyen kérdéssel, kéréssel fordulhatnak ide a gyermekekkel kapcsolatban álló személyek, intézmények. (szülők, iskolák, óvodák, szakszolgálatok, kormányhivatalok, önkormányzatok, egyéb köznevelési intézmények, KK központ).

A gyermekek életkora változó. Általában 1 éves kortól 23 éves korig történik a vizsgálat, a nappali rendszerű oktatás végéig. A sajátos nevelési igényű gyermekek tankötelezettsége 23 éves korig meghosszabbítható.

Az ellátott gyermekek által látogatott intézménytípusok:

  • bölcsőde/korai fejlesztő
  • óvoda
  • általános iskola
  • középiskola (szakközépiskola, gimnázium, szakiskola, speciális szakiskola)

Intézményi partnereink

E feladatellátás az ellátási körbe tartozó összes nevelési-oktatási intézménnyel kapcsolatban áll, de Budapest többi területén lévő intézményre is rálát. A partnerek közé tartoznak a társszakmák szereplői (egészségügyi és szociális szféra), és a köznevelés irányítás is, valamint a civil szféra érintett részei.

Intézményi infrastruktúra

E feladat ellátási hely Erzsébetváros forgalmas részén található. Jól felszerelt vizsgálóhelységek, orvosi szoba, közös helységek, megfelelő méretű, számítógépekkel ellátott iroda áll rendelkezésre.

A vizsgálatok nyugodt körülmények között végezhetjük.