Pályaválasztási kisokos

11.-es osztály osztályfőnökeként szeretnék tanítványaimnak segíteni a pályaválasztásban. Milyen anyagokat érdemes elolvasnom az interneten?

Kedves Kolléga!

Az alábbi linkeken talál olyan információkat, illetve kérdőíveket, amelyeket pedagógusként is tud használni tanítványai támogatásához.  A pályaorientációs tevékenység témaköre online kurzus keretében kerül feldolgozásra, továbbá kérdőívek elérhetőek az általános iskolások, középiskolások és pályakezdők számára a tantárgyi érdeklődés, a tanulási erőforrások, képességek és készségek stb. felmérésére. A pályaorientáció fogalmát és tartalmát rövid összefoglaló tekinti át. Ezeket érdemes áttanulmányozni!

tatk.elte.hu/file/E-tan_A_palyaorientacio_szerepe.pdf

http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/ch01s02.html

Fotó: John Kannenberg

Meddig jár az ápolási díj?

A gyermekem súlyosan és halmozottan fogyatékos kisfiú. Otthon kapja meg a neki járó ellátást, a gyógypedagógus heti 20 órában jár hozzá. Én ápolási díjat kapok utána. Kérdésem, hogy ezt meddig kaphatom, mert dolgozni szeretnék és akkor a gyermekemet szeretném intézménybe járatni.

Kedves Tünde!

A jogszabályban az alábbiak olvashatók: az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy számára biztosítható, jövedelemtől független pénzbeli ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet nem tudnak folytatni.

Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül. Ugyanez érvényes, ha köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha a köznevelési intézményben eltöltött idő a kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot (átlagosan 5 óra) nem haladja meg. A köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

Figyelemzavar és nyelvtanulás kapcsolata

Nikolett lányomnál figyelemzavart állapítottak meg, jelenleg 4. osztályos, ebben az évben kezdett angolul tanulni, kérelmeztem az értékelés és minősítés alóli mentesítését ebből a tárgyból, mivel ez megy neki a legnehezebben. A szakértői bizottsági vizsgálat után nem merült fel az idegen nyelv értékelés és minősítés alóli mentesítése, és mivel ezt utólag kértem, nem is kaptam meg a bizottságtól. Mit tegyek?

Kedves Hajnalka!

Szeretném megnyugtatni, hogy a bizottság javaslata a gyermek fejlődését leginkább inspiráló kihívásokat is szem előtt tartja. Nikolett alsó tagozatos, most kezdte a nyelvtanulást, a differenciált nevelése-oktatása azt is igényli, hogy ő maga is kellő energiát fektessen a tanulásba.  Legalább egy tanévet érdemes még várni, hogy alakul a teljesítménye, miképpen fejlődik, ha mindezekről pontosabb képet lehet alkotni, és jobban körvonalazódik, hogy a szakértői véleményében a számára meghatározott pedagógiai habilitáció, rehabilitáció ill. a tanórai differenciálás miként segítette őt, könnyebb eldönteni, mi a helyes döntés a későbbiekre vonatkozóan. Ha már mindezek látszanak, és kiderül, hogy Nikolett milyen módon, mennyi energiát fektet az angol nyelv tanulásába, időszerű mérlegelni a következő lépést.

Együtt- vagy különnevelő intézményt érdemes választani értelmi fogyatékosság esetén?

A kislányomat enyhe értelmi fogyatékossága miatt vizsgálta a szakértői bizottság. Az javasolták, hogy együttnevelésben tanuljon, így a körzetes általános iskolába írattam be. Sajnos az első év végén csak iskolalátogatási igazolást kapott, mert lemaradt a társaitól. Mit tegyek, vajon a különnevelésben nem éri majd kudarc?

Kedves Gyöngyvér!

Aggodalomra semmi ok, ezt néhány információ segít tisztázni. Az értelmi fogyatékosság esetében az intellektuális teljesítmények jelentős mértékben az átlag alatt maradnak, (IQ 70-75, vagy kisebb) ez együtt jár az alkalmazkodási képességek sérülésével is. Az Ön kislánya enyhe értelmi fogyatékos tanulók  általános  iskolájának  kerettanterve szerint kell, hogy tanuljon, bármelyik iskolába jár is. Így a követelmények ugyanazok az együttnevelő, és a különnevelő intézményben egyaránt. Úgy gondolom, hogy a gyermeke egyéni fejlesztési tervét kérje el, emellett a tankönyvei alapján beszélje át a tanítóval, milyen tantervi követelményeket várnak el a kislányától. Esetleg felmerülhet az is, hogy normál tanterv szerint oktatják, és ezt a követelményt nem tudja majd teljesíteni. A fentiek fényében könnyebb átlázni, mi legyen a következő lépés.

Hangok kiejtésének gyakorlása óvodáskorban

Hat éves kislányom szeptemberben kezdi az iskolát. Minden hangot tud már mondani, de még sokszor hibázik. Nyáron nem lesz logopédia az óvodában. Hogyan tudok vele otthon gyakorolni?

Kedves Iván!

Alaposságra és gondoskodásra vall, hogy kislánya beszédét ilyen nagy figyelemmel követi. Biztosan hamar használni kezdi majd a már megtanult hangokat, ha a megfelelő módon gyakorolnak.

Aggódnia semmiképpen nem kell, hiszen több iskola előtt álló gyermeknél előfordul még, hogy pár hangot másikkal helyettesít beszéd közben. Az nagyon jó, hogy már az összes hangot tudja ejteni, biztosan sokat dolgoztak rajta év közben a logopédussal. 

Amikor a gyermekek már megtanulták a hangot, eleinte még spontán beszéd közben továbbra is rosszul használják. Ennek az az oka, hogy még nem automatizálódott a megtanult hang. Az automatizálódást úgy lehet elősegíteni, hogy irányított helyzetben a gyermek figyelmét az adott hangra irányítva olyan szavakat, később mondatokat mondatunk vele, amiben benne van a gyakorolt hang. Ha ezt rendszeresen játsszák – naponta, vagy hetente kétszer-háromszor –az adott hang könnyebben épül a beszédbe. Ha a gyakorlások alkalmával már jól megy lányának az adott hang ejtése, finoman lehet neki szólni a gyakorláson kívül is, amikor esetleg rosszul ejtette azt. Tapintatosan, és bátorítóan próbálják meg felhívni a figyelmét a hibás ejtésre, és mindig bíztassák a szó helyes ejtésének megismétlésére! Ha ez sikerült, érdemes megdicsérni őt.

Remélem nyár végére kislánya beszéde tiszta lesz, és a még nem beépült hangokat is tisztán fogja ejteni beszéd közben!

Nehezen megy az olvasás

Második osztályos fiamnak nehezen megy az olvasás. A tanító néni nem aggódik, de a környezetünkben többen igen. A logopédiai felmérés szerint csak kisebb elmaradással küzd, ami otthoni gyakorlással javítható. Hogyan tudnék én segíteni? Miket kéne gyakorolni?

Kedves Kitti!

Lelkiismeretességre vall, hogy aggódik fia olvasási teljesítménye miatt. Ebben az életkorban valóban nagy különbségek mutatkozhatnak a gyermekek olvasási teljesítményében. Vannak, akik már regényeket olvasnak, mások akadozva, szinte szótagolva tudják csak olvasni a rövid szövegeket is. Az, hogy a logopédus nem talált nagy eltérést, jó hír.

Igaza van azonban abban, hogyha problémát lát, azzal érdemes mielőbb foglalkozni. Érdemes tudnia, hogy olvasási zavart csak az olvasástanulási szakasz lezárulása után lehet megállapítani, amit egyes szakemberek második, mások harmadik osztály végére tesznek. Ezt megelőzően olvasási nehézségről beszélünk. Ebben az időszakban a betűtanulási folyamat zajlik, ami ha nem lenne megfelelő, a logopédus kiszűrte volna. Az olvasás technikáját leginkább sok-sok olvasással lehet javítani. Ez rengeteg gyakorlással jár azoknál, akiknek ezen a területen nehézségei vannak. A legjobb, ha gyermekének minden nap van alkalma hangosan olvasni. Az olvasás gyakorlásával tehát rengeteget tehet fia érdekében. Érdemes olyan szövegeket választani erre a célra, aminek a tartalma érdekli őt, és érdekes róla később is beszélgetni. Mindig hangosan olvasson a gyermek. A betűméret legyen nagyobb, a sorok pedig távolabb egymástól, hogy a követés könnyebb legyen. Gyakorlás során érdemes hagyni, hogy megküzdjön a gyermek a hosszabb szavak kiolvasásával is, javítani akkor érdemes, ha valamit rosszul olvasott fel, és nem javította magát, tovább haladt. Ilyenkor se árulja el neki a szót, hanem bátorítsa a szó, vagy mondat újbóli felolvasására! Ha fiának nehezen megy, hogy megértse az olvasottakat, akkor pár mondatonként érdemes megállni. Ilyenkor kérdezzen tőle olyat, amit az olvasottak alapján már tudnia kéne. Ha nem megy, bíztassa a válasz megkeresésére, de ekkor már magában is olvashatja a szöveget.

Érdemes lehet a gyakorlást olyan helyzetekbe is belecsempészni, amikor játéknak veszi a gyermek, például az étlapról ő olvassa fel a családnak a választási lehetőséget, vagy a vásárolt termékek címkéjén keressen meg egy-egy információt, esetleg olvassa ő az esti mesét. A legjobb, ha a gyermek is kedvét leli a gyakorlásban és sikerélményhez juttatja, ami sokat lendíthet az olvasás okozta frusztráció leküzdésében is.