Hangok kiejtésének gyakorlása óvodáskorban

Hat éves kislányom szeptemberben kezdi az iskolát. Minden hangot tud már mondani, de még sokszor hibázik. Nyáron nem lesz logopédia az óvodában. Hogyan tudok vele otthon gyakorolni?

Kedves Iván!

Alaposságra és gondoskodásra vall, hogy kislánya beszédét ilyen nagy figyelemmel követi. Biztosan hamar használni kezdi majd a már megtanult hangokat, ha a megfelelő módon gyakorolnak.

Aggódnia semmiképpen nem kell, hiszen több iskola előtt álló gyermeknél előfordul még, hogy pár hangot másikkal helyettesít beszéd közben. Az nagyon jó, hogy már az összes hangot tudja ejteni, biztosan sokat dolgoztak rajta év közben a logopédussal. 

Amikor a gyermekek már megtanulták a hangot, eleinte még spontán beszéd közben továbbra is rosszul használják. Ennek az az oka, hogy még nem automatizálódott a megtanult hang. Az automatizálódást úgy lehet elősegíteni, hogy irányított helyzetben a gyermek figyelmét az adott hangra irányítva olyan szavakat, később mondatokat mondatunk vele, amiben benne van a gyakorolt hang. Ha ezt rendszeresen játsszák – naponta, vagy hetente kétszer-háromszor –az adott hang könnyebben épül a beszédbe. Ha a gyakorlások alkalmával már jól megy lányának az adott hang ejtése, finoman lehet neki szólni a gyakorláson kívül is, amikor esetleg rosszul ejtette azt. Tapintatosan, és bátorítóan próbálják meg felhívni a figyelmét a hibás ejtésre, és mindig bíztassák a szó helyes ejtésének megismétlésére! Ha ez sikerült, érdemes megdicsérni őt.

Remélem nyár végére kislánya beszéde tiszta lesz, és a még nem beépült hangokat is tisztán fogja ejteni beszéd közben!

Nehezen megy az olvasás

Második osztályos fiamnak nehezen megy az olvasás. A tanító néni nem aggódik, de a környezetünkben többen igen. A logopédiai felmérés szerint csak kisebb elmaradással küzd, ami otthoni gyakorlással javítható. Hogyan tudnék én segíteni? Miket kéne gyakorolni?

Kedves Kitti!

Lelkiismeretességre vall, hogy aggódik fia olvasási teljesítménye miatt. Ebben az életkorban valóban nagy különbségek mutatkozhatnak a gyermekek olvasási teljesítményében. Vannak, akik már regényeket olvasnak, mások akadozva, szinte szótagolva tudják csak olvasni a rövid szövegeket is. Az, hogy a logopédus nem talált nagy eltérést, jó hír.

Igaza van azonban abban, hogyha problémát lát, azzal érdemes mielőbb foglalkozni. Érdemes tudnia, hogy olvasási zavart csak az olvasástanulási szakasz lezárulása után lehet megállapítani, amit egyes szakemberek második, mások harmadik osztály végére tesznek. Ezt megelőzően olvasási nehézségről beszélünk. Ebben az időszakban a betűtanulási folyamat zajlik, ami ha nem lenne megfelelő, a logopédus kiszűrte volna. Az olvasás technikáját leginkább sok-sok olvasással lehet javítani. Ez rengeteg gyakorlással jár azoknál, akiknek ezen a területen nehézségei vannak. A legjobb, ha gyermekének minden nap van alkalma hangosan olvasni. Az olvasás gyakorlásával tehát rengeteget tehet fia érdekében. Érdemes olyan szövegeket választani erre a célra, aminek a tartalma érdekli őt, és érdekes róla később is beszélgetni. Mindig hangosan olvasson a gyermek. A betűméret legyen nagyobb, a sorok pedig távolabb egymástól, hogy a követés könnyebb legyen. Gyakorlás során érdemes hagyni, hogy megküzdjön a gyermek a hosszabb szavak kiolvasásával is, javítani akkor érdemes, ha valamit rosszul olvasott fel, és nem javította magát, tovább haladt. Ilyenkor se árulja el neki a szót, hanem bátorítsa a szó, vagy mondat újbóli felolvasására! Ha fiának nehezen megy, hogy megértse az olvasottakat, akkor pár mondatonként érdemes megállni. Ilyenkor kérdezzen tőle olyat, amit az olvasottak alapján már tudnia kéne. Ha nem megy, bíztassa a válasz megkeresésére, de ekkor már magában is olvashatja a szöveget.

Érdemes lehet a gyakorlást olyan helyzetekbe is belecsempészni, amikor játéknak veszi a gyermek, például az étlapról ő olvassa fel a családnak a választási lehetőséget, vagy a vásárolt termékek címkéjén keressen meg egy-egy információt, esetleg olvassa ő az esti mesét. A legjobb, ha a gyermek is kedvét leli a gyakorlásban és sikerélményhez juttatja, ami sokat lendíthet az olvasás okozta frusztráció leküzdésében is.

Logopédiai szűrés után mi a teendő?

Az oviban a középsős kislányom is részt vesz az idei logopédiai szűrésen. A szülői értekezleten elmagyarázták, hogy a helyes kiejtést és a beszéd több területét is vizsgálják ilyenkor. Ha kiderül, hogy a gyermekemnek terápiára van szüksége, hová fordulhatok segítségért?

Kedves Imola!

A középső csoportosokat, különösen az ötödik életévüket betöltött óvodás gyermekeket a logopédusok mindig megvizsgálják, akkor is, ha egyébként ezt semmi nem indokolja. Ilyenkor több mindent is megfigyelnek, hogy pontosan kiderüljön, milyen területen van szükség terápiás segítségre, amennyiben ez indokolttá válik. Leggyakrabban a helyes kiejtés területén igénylik a legtöbb fejlesztést a kicsik, de természetesen sok más területen is előfordulhatnak kisebb-nagyobb elmaradások. Ilyen például a hang rekedtsége, vagy amikor a nagymozgások, és a finommozgások kialakulása késik, esetleg a beszédértésben vagy bizonyos részképességekben mutatkozik lemaradás. Minél korábban kerül sor a szűrésre, annál nagyobb az esély arra, hogy időben fedezik fel a problémákat. Ilyenkor még sokkal hatékonyabban lehet kezelni ezeket, és legtöbbször iskolás korra már rendeződnek is az elcsípett vadhajtások. 

 

Valóban érdemes alaposan körbejárni a terápiás lehetőségeket, amennyiben a szűrés alapján ez indokolttá válik. Budapesten a gyermekek ellátása kerületenként szerveződik. Az óvodák és az iskolák többségébe a hét bizonyos napjain kijár logopédus, aki kiscsoportos foglalkozások keretében helyben foglalkozik a gyermekekkel. Vannak azonban olyan terápiák is, melyeket nem ezekben az intézményekben, hanem egy arra alkalmasabb helyen tartanak. Erről az óvodában szűrést végző logopédus tud részletes felvilágosítást adni. A személyre szabott tanácshoz a szakembernek ismernie kell a helyi adottságokat is, hiszen a gyermek nehézségei, a terápia típusa, a szakember ellátottság, a terápiában résztvevő gyerekek létszáma, és a helyi feltételek mind meghatározóak a döntés szempontjából.

Fotó: Adam Melancon

Nehézkes otthoni gyakorlás

SZÜLŐI KÉRDÉS:
Óvodás kisfiam logopédiára jár. Mindig kap házi feladatot. Az óvodai logopédia órákat szereti, de itthon alig tudom rávenni a gyakorlásra, akkor is csak nagy veszekedés árán. Nem szeretném, hogy elvegye a kedvét a vitából fakadó gyakorlás. Nem lehetne elhagyni az otthoni házi feladatokat? Más szülő mondta, hogy ők egyáltalán nem kapnak otthonra gyakorolni valót.

Kedves Ilka!

Nagyon jó, hogy a nehézségek ellenére is próbálja fiát rávenni az otthoni gyakorlásra, illetve hogy időt hagynak rá a mindennapokban.

Érdemes tudni, hogy a gyermekek különböző okokból járnak logopédiára, sokszor különböző típusú terápiás foglalkozáson vesznek részt. Az is előfordul, hogy akár ugyanarra az órára többen járnak, hiszen a problémájuk hasonló, habár az oka különböző lehet. Éppen ezért gyakori, hogy a gyermekek más-más feladatot végeznek, egyiknél-másiknál különböző terület fejlesztésén van a hangsúly, és természetesen az is előfordulhat, hogy egyikük kap házi feladatot, míg a másik gyermek nem.

Az persze nem jó, ha gyermekben frusztráció alakul ki az otthoni gyakorlás miatt. Érdemes megkeresni a gyermekkel foglalkozó logopédus szakembert és elmondani neki tapasztalatát, hiszen akkor lesz igazán hatékony a terápia, ha közösen tudnak dolgozni. Beszéljenek a gyermekről, hátha ki tudnak találni egy közös jutalmazási rendszert, ami segít gördülékennyé tenni az otthoni gyakorlást, ha pedig lehetséges, csökkenthetik a házi feladatok hosszát. Próbálják meg közösen átbeszélni, hogy mi lenne fiánál igazán célra vezető, hogy a terápia a lehető legsikeresebben haladjon.

Otthoni segítség az olvasásban, írásban terápia után

SZÜLŐI KÉRDÉS:

Nagyfiam a 10. osztályt kezdi idén. Korábban járt logopédiára olvasási és írási nehézség miatt, azonban szerencsére nem olyan súlyos, nem szorul további fejlesztésre. Mégis úgy érzem, hogy nehézségei vannak ezen a területen. Hogyan érdemes otthon gyakorolnom vele? Szerencsére együttműködő, tisztában van a lemaradásával, ezért nagyon igyekszik, rávehető a gyakorlásra.

Kedves Zoltán!

A kamaszkor nem könnyű időszak, nagy dolog, hogy ebben a korban is motivált a fia a gyakorlásra, mindez komoly befektetett energiákról árulkodik. Az jó hír, hogy fia nehézsége az olvasás és írás területén nem olyan súlyos, de ettől függetlenül kisebb-nagyobb nehézségeket okozhat apró elmaradás is. A követelmények nehezednek, egyre gyakoribb, hogy komoly segítségre szorulnak ezek a fiatalok. Milyen jó, hogy fia megkapja ehhez otthonról a segítséget!

A tanulási eredmény persze sok tényező függvénye, az olvasás és írás területéhez kapcsolódva jellemzően öt nagyobb fejlesztendő terület egymásra hatásának és együttes gyakorlásának eredményeként a tanulási teljesítmény javítható. A gyakorlás során többféle terület egyidejű „fejlesztése” is javasolt. Nehézség esetén érdemes a vizuális észlelés fejlesztése érdekében feladatokat végezni, a nyelvtani anyag feldolgozására hangsúlyt fektetni, az értő olvasást támogatni, a nyelvi kreativitást játékosan segíteni, és a szókincs bővítését szem előtt tartani.  A gyakorlás során a feladatok nehézségi fokának megválasztása fontos, hiszen az a jó, ha tanul belőle a gyermek, nem mindent tud, de mégis kellő sikerélményhez jut, így legközelebb is lesz kedve neki fogni a munkának.

Remélem, hogy a közös gyakorlások nem csak a tanulás szempontjából lesznek hasznosak, hanem a közösen töltött idő is fontossá válik. Mindenképpen javaslom, hogy kérdés esetén bátran keressen fel akár tanácsadás keretében logopédust, aki a konkrét helyzetet ismerve részletesebb javaslatokat tud adni.

 Fotó: Kayla Sawyer

Finommotorika fejlesztés gyurmázással otthon

SZÜLŐI KÉRDÉS:

Óvodás kislányom még kicsit ügyetlen, nem szeret rajzolni sem. Finommotorika fejlesztést végez vele a logopédus. Azt javasolta, hogy otthon gyurmázzunk sokat. Hogyan érdemes ezt csinálni? Van ennek valami speciális technikája?

Kedves Emese!

Megnyugtató, hogy már óvodás korban felfedezték, hogy kislányának fejlesztésre van szüksége a finommotorika területén. Ennek a területnek a fejlesztése szerencsés esetben már jóval az iskolakezdés előtt elkezdődik, hogy később a ceruzafogással, rajzolással, írással ne legyen gond.

A gyurmázás valóban hasznos a finommotorika fejlesztésére, és jó eszköz az otthoni kézerősítéshez is. Gyurmázás közben erősödnek a csukló, a kéz, a tenyér, az ujjak izmai, és segíti többek között a szem-kéz koordináció kialakulását is. Nagy előnye, hogy a legtöbb gyerek nagyon szeret vele játszani. Szerencsére a gyurmával rengeteg lehetőségünk van különböző játékokra. Már az is fejlesztő hatású, ha a gyermek „csak” gyúrja a gyurmát. Persze sok más játékot is lehet játszani vele: különböző tárgyakat formázni, golyókat gyúrni, kígyót sodorni, lapon lévő rajz vonalait gyurmából lemásolni, apró tárgyakat gyurmába csomagolni. Mindezeket lehet számoláshoz kötni, versenyhelyzetben csinálni, úgy, ahogy az a gyermek számára a legélvezetesebb.

Ha lelkes a kislánya, és van idejük gyakorolni, érdemes esetleg a gyurmán kívül más eszközöket is játékként használni a finommotorium fejlesztése céljából. Az apró bogyók, babok, gombok pakolgatása, játék szalaggal, befőttesgumival, csipesszel mind-mind hozzájárulnak a finommotorika fejlesztéséhez, érdemes ezekkel az eszközökkel is kísérletezni. Remek dolog, hogy fejlesztő hatású, mégis közös tevékenység keretében játékosan foglalkoznak az elmaradt terület fejlesztésével. Remélem jó szórakozást jelent majd az egész családnak!

Fotó: Kollage Kid