Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés azokkal a tanulókkal foglalkozik, akik valamilyen egészségügyi probléma miatt a hagyományos testnevelési órákon csak részben, vagy egyáltalán nem tudnak részt venni.

Mikor van szükség gyógytestnevelésre?

Gyógytestnevelési órára akkor kerül egy iskoláskorú gyermek, ha a testnevelési órán végzendő gyakorlatok károsak lehetnek a testi fejlődésére és az iskolaorvos részlegesen vagy teljesen felmenti. A gyógytestnevelés az esetek többségében az iskolában zajlik.  

A terhelhetőség-, illetve a végezhető sporttevékenység szempontjából a tanulót két kategóriába sorolhatja az iskolaorvos.

  • II/A kategória

A tanuló részt vehet a testnevelés órán is, de kötelező számára a gyógytestnevelés óra.

  • II/B kategória

A tanuló csak a gyógytestnevelési órákon vehet részt, ami kötelező számára.

A beutalt tanulóknak mindaddig kötelező gyógytestnevelési órára járni, amíg az iskolaorvos – saját, vagy szakorvosi vélemény alapján – másképp nem dönt.

A gyógytestnevelés célja

A gyógytestnevelési órákon differenciált, a gyerekre szabott képességfejlesztés folyik, figyelembe véve a betegségtípust, a mozgásszervi elváltozást.

Cél a

  • a testi képességek fejlesztése
  • a sportolási igény kielégítése
  • a meglévő panaszok csökkentése
  • az egészség helyreállításának támogatása