Pályaválasztási tanácsadás

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás során a tanuló érdeklődésének, adottságainak, képességeinek szakszerű felmérésére kerül sor, és ennek megfelelően a számára legmegfelelőbb továbbtanulási irányok, iskolák is megjelölésre kerülnek. A tanácsadás támogatja a tanuló pályaválasztási döntésének előkészítését, figyelembe véve a tanuló személyes tulajdonságait, érdeklődését és egyéni lehetőségeit.

Mikor ajánlott igénybe venni a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásait?

Ha a gyermek (fiatal)

 • még nem rendelkezik pályaelképzeléssel
 • nem tudja, hogyan hozza meg továbbtanulási, pályaválasztási döntését
 • bizonytalan saját magával (személyiségével, képességeivel) kapcsolatban
 • úgy érzi, nem jól választott szakmát vagy iskolát, és módosítani szeretne
 • a tanulással, továbbtanulással, életpálya tervezéssel kapcsolatban kétségei vannak
 • tudja, milyen irányban szeretne továbbtanulni, de a végleges döntéshez további információt igényel

Milyen szolgáltatásokkal segítenek a szakemberek?

Szakembereink sok évtizedes intézményi tapasztalat talaján, változatos módszerekkel állnak a tanácskérők rendelkezésre.

 1. Egyéni és csoportos információs tanácsadás, szülőkonzultáció
 • a középiskola-választás szempontjairól, lehetőségeiről
 • érettségi utáni továbbtanulás (felsőoktatás vagy szakképzés) megtervezése
 • iskolaváltás előkészítése
 • fakultációválasztás segítése
 • tájékoztatás a szakképzésről, a felsőoktatásról, a beiskolázás feltételeiről, a felvételi esélyeiről
 • a középiskolába felvételt nem nyert tanulók számára az intézményben működő Beiskolázási Iroda nyújt segítséget az iskolakeresésben minden év május elejétől

Az információs tanácsadás általában egy alkalomból áll. Amennyiben a megalapozott pályaválasztási döntés érdekében indokolt, mód van pszichológiai tanácsadást is igénybe venni.

 1. Pszichológiai tanácsadás
 • tanácstalanság, mélyebb bizonytalanság, tanulási és motivációs nehézségek esetén
 • érdeklődés, képességek, motivációk feltérképezése
 • önismeret fejlesztése
 • alternatívák, megvalósítási tervek elősegítése

A pszichológiai tanácsadás több találkozásból áll, képesség- és érdeklődésfelméréssel is kiegészülhet. Ezt követően lehetőség van információs tanácsadáson való részvételre is.

 1. Pályaválasztást segítő kiadványok
 • Továbbtanulási Kisokos nyolcadikosok számára
 • Iskola- és foglalkozásbemutató anyagok
 • Nyílt napok, pályaválasztási kiállítások, rendezvények
 • Adatbázisok, keresők, infografikák
 1. Pedagógusok által igényelhető iskolai tájékoztató foglalkozások
 • Középiskola-választás előtt
 • Hogyan válasszunk fakultációt?
 • Érettségi után
 • Tájékoztató a szakképzésről
 • Tájékoztató a felsőoktatásról
 1. Segédanyagok pedagógusok számára
 • Tematikus nap szervezési útmutatók
 • Segítség a pályaorientációs munka megtervezéséhez
 • Gyakorlatgyűjtemények, foglalkozástervek

Hogyan vehető igénybe a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás?

 • A tanácsadást fővárosi lakóhellyel rendelkező vagy budapesti oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló gyermekek, fiatalok vehetik igénybe, díjmentesen.
 • A tanácsadáshoz időpontegyeztetés szükséges a szakszolgálat honlapján található elérhetőségeken.
 • A tagintézmény honlapja: palyavalasztas.fpsz.hu