Konduktív nevelés

A konduktív szó jelentése: rávezetés.  A konduktor  rávezeti a gyermeket arra, hogy az egyes feladatokat hogyan tudja önállóan megoldani.

Mikor van szükség a konduktív pedagógiai ellátásra?

Konduktív pedagógiai ellátásra azoknak a gyerekeknek van szükségük, akik a központi idegrendszer sérülése miatt mozgásszervi fogyatékossá váltak. A nevelés alapgondolata az, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, kihasználatlan kapacitással. A cél ezeknek a lehetőségeknek a megtalálása és felhasználása.

A konduktív nevelés összetett folyamat. A mozgás fejlesztése mellett az értelem, a beszéd, az önellátás fejlesztése is zajlik. A konduktor különböző segédeszközök felhasználásával mozdulatokat, mozgást tanít, amiket ha sokszor ismétel a gyermek, annak végzése egy idő után automatikussá válik.

Hogyan lehet az ellátásban részesülni?

A 18 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében elég egy szakorvosi javaslat. Ezt kell elküldeni levélben a Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményéhez és kérni a csecsemő ellátásának megkezdését.

A 18 hónapnál idősebb gyermekeknél a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményénél kell kérni a vizsgálat elvégzését. Ezt kezdeményezheti a szülő, az óvoda, az iskola, a fejlesztő intézmény, a védőnő vagy a családsegítő. Ha a bizottság a vizsgálat után szükségesnek és indokoltnak látja a konduktív nevelést, akkor javaslatot tesz annak elkezdésére.