Adatvédelmi szabályzat

Tisztelt Látogató!

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje gyermeke, valamint az Ön személyes adatainak kezelését és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) is előírja.

Jelen tájékoztatással fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget.

Az Adatkezelő adatai:

Rövid név:                  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

Székhely:                    1141 Budapest, Mogyoródi út 128.

Fenntartó:                   Közép-Pesti Tankerületi Központ

Székhely:                    1141 Budapest, Mogyoródi út 21.

Weblap:                      www.fpsz.hu; www.fpszurlap.hu

Kapcsolattartás:          Mosányi Emőke főigazgató

                                    Dr. Házlinger György tankerületi igazgató

Telefon:                      06-1-267-24-33

E-mail:                        foigazgato@fpsz.net

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Pavelkó Imre Gergely

E-mail: gergely.imre.pavelko@kk.gov.hu

Telefon: 550-7570

Adatvédelmi kérelmek:           Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fentiekben rögzített címekre küldheti. Válaszunkat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                    Adatfeldolgozó igénybevétele a tárhely-, szerverszolgáltatás kapcsán történik.

Adatfeldolgozó:                      Dotroll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Telefon: +36 – 1 – 432 – 3232

E-mail: support@dotroll.com

Adattovábbítás:                      Kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján közhatalmi szerveknek.

Külföldi adattovábbítás:         Nem történik külföldre adattovábbítás.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat adatkezelési tevékenysége során Microsoft365 szolgáltatást használ, melynek során a szolgáltatást biztosító Microsoft Corporation a személyes adatok védelmét az EU Bizottság 2021.június 4-én a 2021/914/EK határozatában jóváhagyott általános szerződési feltételekkel biztosítja.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, továbbá elkötelezett ezek védelmében és minden lehetséges eszközt megragad annak érdekében, hogy az adatkezelési tevékenysége során a természetes személyeket, különösen a gyermekeket a GDPR rendelet szerinti védelemtől ne lehessen megfosztani, ezért a GDPR rendelet 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. Az adatkezelés során nem történik profilalkotás.

 

Adatkezelési célok

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, mint adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 • Pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében ellátási jogviszony kezdeményezése, létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése
 • Érintettek jogainak védelmével kapcsolatos adatkezelés
 • Látogatói adatkezelés a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat honlapján (cookie-k)

Sütik
Ez a weboldal úgynevezett ‘Sütiket‘ (cookies) használ. A Sütik olyan apró szöveges adatfájlok, amelyek az Ön webböngészéjőn keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe merevlemezén tárolódnak. A Sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi beállításokat) tárolnak el, amelyeket az Ön webböngészője — a Sütik élettartamától függően — továbbít nekünk, amikor Ön ismét felkeresi weboldalunkat.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Elnevezés Leírás Lejárati idő
moove_gdpr_popup A weboldalunkon található sütik elfogadásának beállítását rögzíti 12 hónap
wordfence_verifiedHuman Wordfence – védelmet nyújt a gyanús IP címekről érkező látogatók ellen 24 óra
wfvt_3558583528 Wordfence – védelmet nyújt a gyanús IP címekről érkező látogatók ellen 30 perc

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Elnevezés Leírás Lejárati idő
_ga A Google által használt  sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év
_gid A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 24 óra
_ga A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év
_gads A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év

Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking). Ezeket csak bizonyos cél al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Elnevezés Leírás Lejárati idő
_utma A Google által használt  sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év
_utmb A Google által használt  sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 30 perc
_utmc A Google által használt  sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. Amikor a böngészési programfolyamat véget ér
_utmz A Google által használt  sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 6 hónap
drp,

wd

Releváns és hasznos hirdetést jelenít meg a felhasználó számára, a Facebook megjelenítéseit optimalizálja. Funkciói: remarketing (azon felhasználók elérése, akik már jártak az oldalon),

konverzió mérés (azon felhasználók mérése és elérése, akik Facebook által kiszolgált hirdetésre kattintva jutottak el az oldalra)

1 hét
fr Releváns és hasznos hirdetést jelenít meg a felhasználó számára, a Facebook megjelenítéseit optimalizálja. Funkciói: remarketing (azon felhasználók elérése, akik már jártak az oldalon),

konverzió mérés (azon felhasználók mérése és elérése, akik Facebook által kiszolgált hirdetésre kattintva jutottak el az oldalra)

90 nap
datr,

sb

Releváns és hasznos hirdetést jelenít meg a felhasználó számára, a Facebook megjelenítéseit optimalizálja. Funkciói: remarketing (azon felhasználók elérése, akik már jártak az oldalon),

konverzió mérés (azon felhasználók mérése és elérése, akik Facebook által kiszolgált hirdetésre kattintva jutottak el az oldalra)

200 nap
c_user,

xs

Releváns és hasznos hirdetést jelenít meg a felhasználó számára, a Facebook megjelenítéseit optimalizálja. Funkciói: remarketing (azon felhasználók elérése, akik már jártak az oldalon),

konverzió mérés (azon felhasználók mérése és elérése, akik Facebook által kiszolgált hirdetésre kattintva jutottak el az oldalra)

1 év

Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz

Személyes adatot kizárólag megfelelő jogalappal lehet kezelni. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, mint adatkezelő a GDPR 6. cikkében rögzített jogalapok alapján, az alábbiak szerint kezeli jogszerűen a személyes adatokat.

 1. Az érintett vagy az érintett gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. (honlap látogatása, elektronikus űrlap kitöltése, szakszolgálati tevékenység iránt érdeklődés, előzetes regisztráció/bejelentkezés, szakszolgálati tevékenység keretében eljárásban való részvétel, képmás/hangfelvétel készítés és felhasználás során)
 2. Jogi kötelezettség teljesítése. (munkanapló, INYR-nyilvántartás)
 3. Jogos érdek. (érdekmérlegelési teszt eredményétől függően)

Az adatkezelés időtartama

A GDPR rendelet alapelvként rögzíti többek között a korlátozott tárolhatóság és a pontosság elveit. Tekintettel ezen elvekre, az adatkezelés időtartama szerződés teljesítése, valamint jogos érdek esetén 5 év, jogi kötelezettség teljesítése esetén a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 1 év, a hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén pedig a hozzájárulás megadását követő 1 év. Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonja, ezesetben az adatkezelés a visszavonó nyilatkozat beérkezéséig terjedhet.

Az érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek, illetve törvényes képviselőjének a jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a következők:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazításához való jog
 3. törlési jog
 4. az adat kezelésének korlátozása
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Adatbiztonsági intézkedések

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Infotv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:+36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az adatvédelmi per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató szíves tudomásulvételét.