Még mindig az ujjait használja a számoláshoz? Okok és teendők

Szülői kérdés:

Gyermekem alsó tagozatos, és minden gyakorlás ellenére második éve nem tudja az ujjai nélkül kiszámolni a matematikai műveleteket. Ismeri a számokat, az összeadás, és a kivonás jelét, meg is tudja mondani, hogy mikor, melyikkel számol, de csak ha az ujjait használja. Mi lehet ennek az oka?

Kedves Hilda!

Az elmondottak alapján az Ön gyermekénél már kialakult a számfogalom, vagyis pontosan érti mire és hogyan használjuk a számokat. Amiben még bizonytalan, hogy a számok közötti összefüggéseket helyesen felismerje.
A szám fogalma, vagyis amikor térben és időben megjelenő mennyiségeket különböztetünk meg, csupán üres meghatározás marad, ha a köztük érvényes összefüggések használatában még bizonytalan a gyermek. A szám megnevezése előhívja a belső képét, vagyis a megszámlálható dolgokról valóságos képet alkotunk, bár a nagyobb számokat csak pontatlanul képzeljük el. A mennyiségek változását is sokféle helyzetben kell megélnie a gyermeknek, hogy az összefüggéseket pontosabban lássa, és értse. Meg kell alkotnia magában a „több”, a „kevesebb”, a „valamennyivel több és kevesebb” fogalmát is.

Azoknál a gyerekeknél, akik térben stabilan tájékozódnak mindez könnyebben sikerül, a nyelvileg érettség szintén sokat segít az említett összefüggések elsajátításában.  Akik valamilyen oknál fogva a téri tájékozódásban kevésbé ügyesek, vagy akiknek a látás, és hallás útján érkező ingerek feldolgozása okoz problémát, lassabban keresnek képi-logikai összefüggéseket, és lassabban vonatkoztatnak el a mennyiségi szinttől. Ez a képesség összefügg az intelligencia szinttel is, így mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni, aki komplex vizsgálat keretében térképezi fel a pontos fejlesztési területeket.

Az Ön által említett esetben gyakran nem elég csak a számolási képességeket fejleszteni, hanem a téri orientáció, a mozgás, a vizuális észlelés, illetve a nyelvi készségek fejlesztésével is foglalkozni kell.