Iskolai teljesítménnyel kapcsolatos nehézségek kezelése

Egy nyolcadikos fiam van, aki tanulási zavara (diszlexiája) miatt egyre jobban szorong az iskolában, már nem csak olvasás és írás órákon, hanem más tanórákon is. Szeretném, ha pszichoterápiában részesülne, és amíg az állapota nem változik, addig csak magántanulóként teljesítené a tankötelezettségét. Szülőként kérhetem-e, és mire számíthatok?

Kedves Imola!

Magántanuló lehet egy tanuló a jogszabály szerint szülői kérésre is. A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét. A magántanulót – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról. 

Azon tanulók számára, akik tanulmányaikat szülői kérésre teljesítik magántanulóként, az iskola nem köteles felkészítő foglalkozásokat biztosítani. Azt azonban nem zárja ki jogszabály, így az iskola sem tilthatja meg, hogy a tanuló magántanulói státusza ellenére a tanórákon (vagy azok egy részén) részt vegyen. Arra azonban fel kell hívnom a figyelmet, hogy ebben az esetben a magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra (is).

Pályaválasztási kisokos

11.-es osztály osztályfőnökeként szeretnék tanítványaimnak segíteni a pályaválasztásban. Milyen anyagokat érdemes elolvasnom az interneten?

Kedves Kolléga!

Az alábbi linkeken talál olyan információkat, illetve kérdőíveket, amelyeket pedagógusként is tud használni tanítványai támogatásához.  A pályaorientációs tevékenység témaköre online kurzus keretében kerül feldolgozásra, továbbá kérdőívek elérhetőek az általános iskolások, középiskolások és pályakezdők számára a tantárgyi érdeklődés, a tanulási erőforrások, képességek és készségek stb. felmérésére. A pályaorientáció fogalmát és tartalmát rövid összefoglaló tekinti át. Ezeket érdemes áttanulmányozni!

tatk.elte.hu/file/E-tan_A_palyaorientacio_szerepe.pdf

http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/ch01s02.html

Fotó: John Kannenberg

Meddig jár az ápolási díj?

A gyermekem súlyosan és halmozottan fogyatékos kisfiú. Otthon kapja meg a neki járó ellátást, a gyógypedagógus heti 20 órában jár hozzá. Én ápolási díjat kapok utána. Kérdésem, hogy ezt meddig kaphatom, mert dolgozni szeretnék és akkor a gyermekemet szeretném intézménybe járatni.

Kedves Tünde!

A jogszabályban az alábbiak olvashatók: az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy számára biztosítható, jövedelemtől független pénzbeli ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet nem tudnak folytatni.

Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül. Ugyanez érvényes, ha köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha a köznevelési intézményben eltöltött idő a kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot (átlagosan 5 óra) nem haladja meg. A köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

Még egy év az oviban

Kisfiam márciusban tölti be a hatodik életévét. Az iskolaérettségi vizsgálaton mégis azt javasolták, hogy maradjon még egy évet óvodában. Nem lesz ebből később hátránya, hogy ennyivel fiatalabb gyerekekkel fog egy osztályba járni?

Kedves Ibolya!

Az iskolaérettség megállapítása valóban sokszor nehéz ügy. Sok szempontú, több területre kiterjedő vizsgálatokkal dolgoznak a szakemberek, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal tudják megállapítani a gyermekek iskolaérettségét. A vizsgálati eredményeken kívül egyéb tényezőket is számításba vesznek, ilyen például a gyermek életkora is.

Az iskolakezdés minden gyermek számára nagy kihívást jelent. Egyesek könnyebben, mások nehezebben veszik az előttük álló akadályokat. S az, hogy kinek mi a nehézsége, nagyon különböző lehet. Valakinek a kortársaival való kapcsolat, másoknak a kötelesség, vagy a tananyag, esetleg a fáradtság, túlterheltség jelenti a legnagyobb kihívást. Az, hogy gyermeke kicsit idősebb lesz az osztálytársai többségénél, nem feltétlenül jelent gondot, ugyanúgy megtalálhatja köztük a barátait, kialakíthat jó kapcsolatokat, és játszhat velük felhőtlenül a tanításon kívüli időszakban is. Azt javaslom, kerüljék el, hogy az iskolaérettség hiánya mellett megkezdje az első osztályt, és ezzel sorozatos kudarcélményhez jusson, ami sok esetben a részképességek fejlesztésével csökkenthető, vagy elkerülhető.

Nagyon jó, hogy gyermeke vizsgálaton vett részt. Az óvodában töltött plusz egy év nagy ajándék lehet neki, sokszor látjuk, hogy mennyit számít egyeseknek ez az időszak. Biztosan fog járni fejlesztésre, ahol megfelelő segítséget kap majd az elmaradt területek fejlesztésében. Lehetséges, hogy pont ez járul majd hozzá ahhoz, hogy az iskolát szívesen, az előtte álló kihívásokra felkészülten, megfelelő figyelemi kapacitással, feladattudattal, magabiztosan kezdhesse meg. 

Önbizalom növelése kisiskolásoknál

A 10 éves Dóri lányom nagyon érzékeny a kritikára, a kudarcokra. Sok szempontból hasonlít rám, erre sajnos én is hajlamos vagyok. Anyukám ridegen bánt velem, én szeretem a lányomat dicsérni, habár néha a magam bizonytalanságai miatt nem mindig érzem, hogy el tudja hinni a lányom, amit mondok neki. Tud esetleg olyan önsegítő könyvet ajánlani, ami segít abban, hogy magabiztosabbá váljak?

Kedves Emma!

Egy olyan, kiváló, önsegítésre is alkalmas könyvre szeretném felhívni a figyelmét, ami az Ön esetében is testreszabott segítséget nyújt, és amelyet szakemberek és laikusok egyaránt érdeklődéssel forgatnak. Francine Shapiro írása a „Győzd le a múltad”, egy általa kidolgozott, világszerte milliók által használt pszichoterápiás módszert mutat be. A pszichológusnő munkájában konkrét esetek felhasználásával mutatja be a metódust, amelyeken keresztül megérthetjük nehézségeink mögött álló agyi, idegrendszeri, neurobiológiai működésünket. Mi több, megismerhetjük azokat a gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy múltbéli negatív tapasztalatainkat, esetleges traumáinkat feldolgozzuk.   A számtalan vizsgálattal, tudományosan is bizonyított EMDR terápia sokak életminőségét, életét változtatta meg, és szerencsére Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít a terápiák világában.

fotó: Angi Uhru

Mit tehetünk alacsony önértékelés esetén?

Hogyan tudom elérni, hogy nőjön az önbizalmam, a magammal való elégedettség foka?

Kedves Péter!

Az alacsony önértékelés nagyon gyakran a fejünkben zakatoló, önmagunkat negatív jelzőkkel ellátó, úgynevezett diszfunkcionális meggyőződések következménye. Ezek a gondolatok, mint negatív mantrák, visszatérően töltik be tudatunkat, kötik le agyunkat. Nagyon sokat segít, ha megpróbálunk rájönni, hogy hol tanultuk magunkról ezeket a dolgokat? Milyen életkorban, kitől hallottunk magunkról visszatérően negatív visszajelzéseket, vagy milyen negatív élethelyzeteink, kudarcaink, esetleg traumáink okozták azt, hogy kevesebbnek érezzük magunkat.

A „nyomok” nagyon gyakran a gyermekkorba vezetnek vissza, és sokszor, a látszólag ártalmatlan mondatok okoztak valamikor olyan elakadásokat, amelyekre azután ráépülnek a továbbiak, és egyszer csak „ügyetlennek”, „alkalmatlannak” érezzük magunkat. Milyen mondatokra gondolok? Például: „Jaj, de ügyetlen vagy”, „Nem lesz belőled semmi, ha nem tanulsz”, „Így senki nem fog szeretni”. Hogyan fordítjuk le öntudatlanul ezeket az üzeneteket önmagunkra? Ilyen, és ehhez hasonló sémák keletkeznek a fejünkben: „Nem vagyok elég jó”, „Nem tudom megcsinálni”, „Értéktelen vagyok”, „Nem vagyok szerethető”. Gondolj arra, hogy ezek a múltból itt ragadt mantrák, és arra, hogy képes vagy ezeket átírni. Gondolkodj pozitív mondatokkal magadról! „Meg tudom csinálni”, „Szerethető vagyok”! Persze ezek mellett szükség van arra, hogy valódi igyekezettel, szorgalommal igyekezz minél többet kihozni magadból a valós életben. Ezek, és hasonló a mondatok segíteni fognak ebben. Ha úgy érzed egyedül nehéz, akkor keress fel egy pszichológust, aki segíteni tud téged ebben.

Foó: nmakni