Miért fontos az intelligencia vizsgálat?

A gyermekem hét éves, és nem úgy fejlődik, mint az óvodás társai. Nem szeret rajzolni, színezni- ezekben ügyetlen, nem ismeri fel a színeket, a színárnyalatokat. Az óvónők javasolták, hogy vigyem el a pedagógiai szakszolgálathoz. Komplex szakértői vizsgálatot kértek, amelyben intelligenciát is vizsgálnak. Miért szükséges az intelligencia teszt?

Kedves Nóra!

Az intelligencia a problémamegoldásra irányuló  tevékenységek összessége, tehát olyan komplex képesség, amelynek részét képezi a gondolkodás gyorsasága, az összefüggések átlátására való képesség, a memória, és az általános ismeretek stb. Az intelligenciatesztek életkortól függően változnak. Egy hét éves gyermektől természetesen nem várhatjuk el, hogy ugyanúgy teljesítsen, mint egy felnőtt.

Az átlagos intelligenciának a 100 IQ-pont felel meg. Az emberek közel 70%-ának 85-115 közé esik az IQ-ja. Az intelligencia mérésével képesek kimutatni bizonyos neurológiai vagy pszichiátriai kórképek megjelenését. A mentális teljesítményben egyéni különbségek is mutatkoznak. Magyarországon több elterjedt intelligenciatesztet is alkalmaznak. Az intelligenciahányados a részpróbákban elért eredmények összegzéséből adódik, azonban minden részpróba önmagában is információt ad egy adott részterület működéséről. A vizsgálatok alkalmasak az értelmi fogyatékosság megállapítására vagy kizárására is, de a képességstruktúra feltárására is, hiszen a tanulási zavarok, hátterében gyakran az egyenetlen részképesség profil jelenik meg. Egyértelműen kirajzolódnak azok a területek, ahol nagyobb az elmaradás, illetve azok, amelyek jól funkcionálnak, és a fejlesztés ezekre a funkciókra támaszkodhat. Ugyanakkor a komplex vizsgálat éppen azért hangsúlyos, mert nem elegendő csak az intellektuális képességek vizsgálata egy állapot megismeréséhez, hanem szükségesek a gyógypedagógiai vizsgálatok is, amelyek a mozgás, a beszéd, az észlelés, a tájékozódás más aspektusait is feltárják. Fontos, hogy bízzon a szakemberekben!