Miből áll az öt évesek logopédiai szűrése?

SZÜLŐI KÉRDÉS:

Az óvodánkban logopédiai szűrést végeznek. Mit vizsgálnak ilyenkor a szakemberek?

Kedves Kálmán!

A szakszolgálatokban dolgozó logopédus kollégák évente végzik el azt a szűrést, amit ön is említ. Ilyenkor az ötödik életévüket betöltött gyermekek lehetséges beszéd- és nyelvi, valamint írott nyelvi zavarait vizsgálják. A logopédusok a vizsgálat során a beszéd sajátosságait térképezik fel, többek között megfigyelik a hangképzést, és a beszéd folyamatosságát is. A gyerekek képeket neveznek meg, hallott szöveget ismételnek el, miközben a spontán beszédet is figyelemmel kíséri a vizsgálatot végző szakember.

A nyelvi készségeket értelmetlen hangsorok utánmondásával, mondatismétléssel, a megértés, valamint a névutó- és a toldalékhasználat megfigyelésével, a szóemlékezet ellenőrzésével és a megnevezés gyorsaságával ellenőrzik. Az írott nyelv lehetséges zavarait többek között formák összehasonlításával és egy-egy figurasor másolásával tudják azonosítani.

A szűrést követően csak abban az esetben van szükség további vizsgálatokra, ha a gyermek az életkorának megfelelő szinthez képest egy vagy több területen fejlesztést igényel. Az esetleges terápiás megsegítés csak a további, alaposabb vizsgálatok elvégzését követően lehetséges.

A képet készítette: sean dreilinger